żywa Wiara

KALENDARIUM WYDARZEŃZOBACZ WSZYSTKIE

Rekolekcje - warsztaty Pisania Ikon: MANDYLION

Rekolekcje - warsztaty Pisania Ikon: MANDYLION

Prowadzący: Ks. dr Tomasz Knop, ks. mgr Bogdan Blajer, dr Adam Rokowski

Dla kogo: Dla tych, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe w sposób inny niż zwykle

Data: 2017.12.27 - 2018.01.01

Godzina: 16:00

Miejscowość: Olsztyn k. Częstochowy

Ulica: ul. Świetej Puszczy 6

Miejsce wydarzenia: Centrum Duchowości Święta Puszcza, Olsztyn k. Częstochowy

Zakwaterowanie: pokój 2-osobowy lub pokój 1-osobowy

Opłaty: 900 zł (pokój 2-osobowy) lub 1200 zł (pokój 1-osobowy)

Telefon: 607 618 288 lub 609 354 092

E-mail: fundacja@pro-ty.pl

Strona internetowa: www.pro-ty.pl, www.deesis.czest.pl

Rekolekcje - warsztaty pisania ikon polegają na tworzeniu ikony poprzez malarską kontemplację wizerunku Chrystusa, Matki Bożej i świętych.
Mandylion przedstawia miłosierne oblicze Chrystusa wpisane w nimb krzyżowy, ukazane na białej chuście. Nazwa pojawia się w źródłach począwszy od XII w., a wywodzi się od późnogreckiego mandilion co oznacza: ręcznik, chusta.
Co najważniejsze - może w nich uczestniczyć KAŻDY - niezależnie od posiadania lub braku tzw. zdolności artystycznych! I KAŻDY wykona i zabierze do domu swój własny, niepowtarzalny egzemplarz ikony przedstawiającej wizerunek zadany w temacie rekolekcji, a także dyplom ukończenia warsztatów Pracowni Ikonograficznej Deesis.
Uczestnicy warsztatów otrzymują wszystkie potrzebne materiały i przybory. Zajęcia są połączone z wykładami na temat historii i teologii ikony. Podczas Eucharystii kończącej rekolekcje odbywa się uroczyste poświęcenie napisanych ikon.
Cena obejmuje pobyt, wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i przybory malarskie (m.in. dwie deski, płótno, pędzle, komplet pigmentów, klej kostny, kreda szampańska).